1. Home
  2. /
  3. الاخبار
  4. /
  5. العامة
  6. /
  7. ܥܒܶܕ݂ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܳܢ ܕܩܰܪܰܗܒܰܫ –...

ܥܒܶܕ݂ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܳܢ ܕܩܰܪܰܗܒܰܫ – عبدالمسيح نعمان قره باشي

قصة حياة المرحوم عبد المسيح نعمان قره باشي: عربها المطران افرام برصوم.

ܥܒܶܕ݂ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܳܢ ܕܩܰܪܰܗܒܰܫ

عبدالمسيح نعمان قره باشي

1903 – 1983

قبل انتقاله الى جوار ربه بأشهر قليلة استجاب رحمه الله الى طلب اخي المطران افرام، وكان بينهم ودّ مقيم، وكتب بقلمه سيرة حياته بالسريانية وهذا نصها مع التعريب:

ܐܬܝܠܕ ܥܒܶܕܡܫܝܚܐ ܢܥܡܢ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗ̇ (ܩܰܪܰܗܒܰܫ) ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܳܡܝܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܫܢܬ 1903، ܡܢ ܐܒܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ ܢܥܡܢ ܘܐܡܐ ܕܫܡܗ̇ ܡܢܘܫ. ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܫܬ ܕܫܢܝ̈ ܚܝ̈ܝܘܗܝ ܐܬܓܰܙܝ ܡܢ ܚܘܣܝܐ ܐܒܗܝܐ ܒܡܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܒܫܢܬ 1911 ܫܕܪܗ ܐܝܘܢܢܝܣ ܐܠܝܐܣ ܫܐܟܪ ܚܣܝܐ ܕܐܡܝܕ ܠܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ، ܘܐܬܬܓܥܠ ܠܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܓܝܪܣܬܐ ܕܕܝܪܐ. ܘܡܬܝܠܦ ܗ̱ܘܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܬܘܟܝܐ ܥܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܫܡ̈ܗܐ: ܐܠܝܐܣ ܩܘܪܘ، ܬܐܘܡܐ ܝܥܩܘܒ. ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ ܕܝܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܗܰܘ ܕܡܠܝܐܝܬ ܝܨܦ ܕܬܪܒܝܬܗ ܒܗܪ̈ܓܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܟܕ ܒܙܒܢ ܒܫܘܕ̈ܠܐ ܘܒܙܒܢ ܒܕ̈ܘܚܠܐ ܪܳܕܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗ. ܘܒܐ̱ܚܪ̈ܝܬܗ̇ ܕܫܢܬ 1921 ܥܠ ܕܥܳܫܡ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܪܝܫ ܕܝܪܐ܆ ܕܝܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܓܢܕܘܪ ܥܠ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܘܒܥܐ ܡܢܗ ܕܢܪܥܐ ܐܡܪ̈ܐ ܘܓܕ̈ܝܐ ܕܕܝܪܐ، ܘܕܠܐ ܨܒܐ܆ ܢܦܠ ܪܘܥܡܐ ܒܝܢܘܗܝ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ، ܘܫܒ݂ܩ ܐܙܠ ܠܐܡܝܕ܀

ܠܕܚܠܬ ܕܝܢ ܦܳܠܚܘܬܐ ܩܛܝܪܝܬܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ ܗܳܝܕܝܟ. ܝܨܦ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܣܝܘܣ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܫܕܪܗ ܡܛܫܝܐܝܬ ܠܒܝܪܘܬ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ. ܘܒܫܢܬ 1926 ܐܠܦ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܒܒܝܬ ܝܬܡ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܒܝܪܘܬ ܟܢ ܫܢܬ 1935-1936. ܘܒܫܢܬ 1937 ܐܬܩܪܝ ܠܡܠܦܘܼ ܒܒܝܬ ܣܦܪܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܒܦܠܣܛܝܢܝ، ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܫܬܢܝܼ ܠܒܝܬ ܣܦܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܕܐܠܦ ܡܬܚܐ ܕܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ܀

ܒܫܢܬ 1951 ܐܬܓܒܝܼ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܒܒ̈ܬܝ ܣܦܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܡܫܠܝܼ ܕܣܘܪܝܐ ܟܕ ܕܫܡܫ ܡܬܚܐ ܕܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ. ܟܐܡܬ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1967 ܕܒܗ̇ ܐܣܬܟܪܘ ܒ̈ܬܝ ܣܦܪ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܠܒܝܫܘܬ ܕܘܒܪܐ ܕܩܝ̈ܡܝ ܥܠ ܦܘܪܢܣܗܘܢ ܘܗܦܟܘ ܬܢܝܢܘܬ ܠܒܝܪܘܬ. ܘܒܫܢܬ 1972 ܐܬܓܒܝܼ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܒܝܬ ܣܦܪܐ ܟܗܢܝܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܟܕ ܕܐܥܒܪ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ܀ ܐܠܐ ܒܟܠܗ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܕܫܡܫ ܒܒ̈ܬܝ ܣܦܪ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܫܓܝܡ ܗ̱ܘܐ ܒܗܘܓܝܐ ܕܚܘܟܡ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ، ܘܐܦܪܝܼ ܡܕܡ ܡܢ ܣܝ̈ܡܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ، ܘܡܦܩܬܐ ܕܡܕܡ ܟܬܒ̈ܐ ܕܡܢܗܘܢ:

ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܘܐܬܛܟܣܘ ܠܥܗܝܕܐ:

ܫܫܠܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܣܦܪ̈ܝܐ ܥܣܪ ܡܢ̈ܘܢ (ܚܬܝܡܝܢ).

ܣܘܪ̈ܥܦܐ ܘܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ: ܐܪܒܥ ܡܢ̈ܘܢ (ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܚܬܝܡܐ).

ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ (ܚܬܝܡ).

ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ، ܘܚܰܡܪ̈ܳܝܬܐ.

ܫܘܥܝ̈ܬܐ ܡܟܬܒܙܒܢܝ̈ܬܐ ܒܙܢܐ ܫܢܓܢܝܐ، ܐ- ܫܪܘܟܝܢ ܩܕܡܝܐ، ܒ- ܡܦܘܠܬܐ ܕܢܝܢܘܐ، ܓ- ܬܚܬ ܛܠܠ ܓܰܢ̈ܶܐ ܬܰܠܝ̈ܬܐ.

ܕܡܳܐ ܙܠܝܚܐ ܐܘ ܢܟ݂ܣܬܐ ܕܥܢ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ، ܩܛܠܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܕܩܪܳܒܐ ܓܘܢܝܐ ܩܕܡܝܐ

ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܬܬܦܩܘ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ:

ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܐ ܣܝܳܡ ܔܒܪܐܢ ܟ݂ܠܝܠ ܔܒܪܐܢ.

ܟܬܒܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܕܔܒܪܐܢ ܟ݂ܠܝܠ ܔܒܪܐܢ.

ܐܪ̈ܒܥܝܳܬܐ ܕܥܘܡܪ ܒܪ ܟ݂ܝܐܡ ܦܳܪܣܝܐ 351 ܒܬܝ̈ܢ.

ܟܬܒܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܣܝܡ ܡܝܟ݂ܐܝܠ ܢܥܰܝܡܗ.

ܡܗܡܣܬܐ ܕܓܠܓܡܫ.

ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܛܐܓ݂ܘܪ: ܓܝܬܐܢܔܐܠܝ، ܩܛܳܦܐ ܕܦܐܪ̈ܐ، ܓܰܢܢܐ.

ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܫܢܓܐ: ܕܣܦܪ̈ܐ ܛܒܝ̈ܒܐ ܕܐܡ̈ܘܬܐ.

ܢܡܘܣ̈ܐ ܕܚܡܘܪܒܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ܆ ܡܕܡ ܕܝܢ ܝܘܬܪܢܐ ܠܐܘܡܬܐ ܐܘ ܠܥܕܬܐ ܠܐ ܐܘܫܛܝ ܩܨܬ ܓܕ̈ܫܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܚܠܩܐ ܕܬܟ݂ܝܒܐܝܬ ܒܐܘܪܚܗ ܡܣܬܕܪܝܢ ܗ̱ܘܘ.

قصة حياة المرحوم عبد المسيح نعمان قره باشي: عربها المطران افرام برصوم.

ولد عبد المسيح نعمان في قرية اسمها (قره باش) بولاية آمد (ديار بكر) احدى مدن بيث نهرين سنة 1903 من اب اسمه حنا نعمان وأم اسمها منوش، وعندما بلغ السادسة من عمره حرم من العطف الابوي بموت ابيه، وفي سنة 1911 أرسله إيوانيس الياس شاكر مطران آمد الى دير الزعفران ووضع تحت رعاية طبّاخة الدير، وكان يتعلم اللغة السريانية والعربية والتركية على يد رهبان مشهورين هم: الياس قورو وتوما يعقوب، ولا سيما الراهب يوحنا دولباني الذي صرف جهدا كبيرا في تثقيفه ولا سيما في تمكينه من ناصية اللغة السريانية متبعا في ذلك سياسة الترغيب والترهيب، وفي نهية سنة 1921 ولان رئيس الدير يوحنا كندور كان يعامله بقسوة، فيطلب منه القيام بأعمال صعبة منها رعي خرفان وجداء الدير، ولأنه رفض القيام بذلك دبّ الخلاف بينه وبين رئيس الدير فغادر على الاثر الدير متّجها الى ديار بكر.

وبسبب الخوف من الخدمة العسكرية الاجبارية التركية وقتئذ، اهتم مار ديونيسيوس عبد النور مطران آمد وارسله خلسة الى بيروت عاصمة لبنان.

وفي سنة 1926 درّس سنة واحدة في دار الايتام السريانية في بيروت، وفي سنة 1937 استدعي للتعليم في مدرسة بيت لحم بفلسطين، وبعد سنتين انتقل للتدريس في مدرسة السريان بالقدس حيث أمضى اثنتي عشرة سنة.

وفي سنة 1951 اختير للتدريس في مدارس السريان بالقامشلي – سوريا حيث خدم سبع عشرة سنة أي لغاية سنة 1967 اذ أغلقت هذه المدارس بسبب سوء ادراة المشرفين عليها وعاد ثانية الى بيروت. وفي سنة 1972 اخير معلما للغة السريانية في مدرسة مار افرام الكهنوتية حيث أمضى فترة ثلاث سنوات – هذا وكان طوال فترة السنوات الخمس والثلاثين التي صرفها في الخدمة في المدارس السريانية مهتما بالدراسة والاستزادة من كنوز اللغة الام، فأثمر بعض المؤلفات، وترجم بعض الكتب هذا جانب منها:

من الكتب التي الّفها وأعدها المذكور:

1 – سلسلة كتب مدرسية عشرة اجزاء (مطبوعة).

2 – قواعد ونحو اللغة – اربعة اجزاء (الجزء الاول فقط مطبوع).

3 – ترانيم الكنيسة (مطبوع).

4 – قصائد مختلفة وخمريات.

5 – تمثيليات تاريخية لها طابع الحب: أ. شاروكين الاول، ب. سقوط نينوى، ج. تحت ظلال الجنائن المعلقة.

6 – الدم المسفوك او ذبح خراف المسيح: القتل والاضطهاد الذي وقع خلال الحرب العالمية الاولى (في تركيا).

الكتب المترجمة الى اللغة السريانية:

1 – كتاب (النبي) لجبران خليل جبران.

2 – كتاب (يسوع ابن الانسان) لجبران خليل جبران.

3 – رباعيات عمر الخيام الشاعر الفارسي (351 بيتا).

4 – كتاب (الاوجه) لميخائيل نعيمة.

5 –  ملحمة كلكامش.

6 – روائع طاغور (الشاعر الهندي) : غيتانجالي، قطف الثمار، البستاني.

7 – قصائد الحب: لشعراء عالميين مشهورين.

8 – قوانين حمورابي.

ملاحظة: رغم هذه الانجازات كلها لم يتمكن من تقديم الفوائد للأمة او للكنيسة بما فيه الكفاية، وذلك بسبب المشاكل والمصاعب التي وضعها القدر في طريقه.

يُعتبر الملفونو قره باشي استاذ الجيل بالسريانية، فقد تمكّن من دقائق هذه اللغة وفنونها ففاز منها بالقسط الأجزل والحظّ الأوفر وصار بالتالي فارساً ماهراً من فرسانها لايُشقّ له غبار، فأسلوبه الأنيق والرشيق معروف من نقّاد اللغة السريانية وأدبائها وقرائها بل اعترف له الجميع بلإمامة وهو بعد على قيد الحياة، وتخرج به وانتفع خلق كبير، علماً بأنه لم تنشر جميع كتاباته، فالامل أن نجد من يهتمّ بتركته الأدبية حتى ترى النور في أقرب وقت ممكن، وليستفيد منها ويسعد بها عشّاق السريانية الكثر، لا سيما ديوان شعره النفيس الموسوم ب(ܚܡܪ̈ܝܬܐ) الذي جاءت أبياته مرصوفة أجمل رصف، بألفاظ جزلة ومعان مستبعدة، وجميعها من فاخر الشعر ونادر الكلام، تفنّن رحمه الله في سكبها واثبت على انه من نخبة  الشعراء وفحولهم المجيدين، وقد علمنا بان (دار قنشرين للنشر) ستنشره في القريب.

وهذه نبذة من اشعاره البليغة:

(ܐܠܘܠܐ)

ܠܒܝ ܪܳܦܬ ܒܪܬܚܐ ܕܚܘܒܟܝ܆ ܐܘ ܐܘܡܬܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ:

ܘܟܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܝ ܘܚܘܫܒ̈ܝ܆ ܗܳܕܐ ܡܚܘܝܢ ܒܓܠܝܘܬܐ:

ܪܘܚܟܝ ܕܕܟܝܐ ܘܒܣܝܡܐ܆ ܡܛܚܐ ܙܠܓ̈ܐ ܕܙܗܝܘܬܐ:

ܘܢܦܫܟܝ ܕܫܦܝܐ ܘܬܡܝܡܐ܆ ܫܦܥܐ ܫܘܦܪ̈ܐ ܕܕܟܝܘܬܐ:

ܡܝܬܪ̈ܬܟܝ ܗܠܝܢ ܫܓܡ̈ܢܝ܆ ܒܚܘܒܟܝ ܗܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܐ:

ܥܠ ܗܳܝ ܠܢܨܚܢܟܝ ܒܐܡܝܢ܆ ܐܝܬ ܠܝܼ ܪܒܐ ܣܰܘܝܘܬܐ:

ܕܐܚܙܝܟܝ ܒܟܠܙܒܢ ܐܝܟ ܫܡܫܐ܆ ܒܫܘܦܪܐ ܘܙܝܘܐ ܕܫܝܘܬܐ:

ܕܠܒܝ ܝܐܐ ܟܠ ܪܘܡܪܡܐ܆ ܘܠܟܝ ܦܐܝܐ ܟܠ ܓܐܝܘܬܐ:

ܐܠܘܠܐ ܚܘܒܠܝ̈ܟܝ ܕܥܠܝ܆ ܐܦ ܘܳܠܝ̈ܢ ܕܐܡܗܳܝܘܬܐ:

ܟܦܪ ܗ̱ܘܝܬ ܒܕܟܝܐ ܚܠܒܟܝ܆ ܐܝܟ ܝܰܠܕܐ ܕܥܨܝܝܘܬܐ:

ܐܠܘܠܐ ܙܕ̈ܩܝܟܝ ܛܳܒ̈ܐ܆ ܕܬܪܒܝܬܐ ܘܕܪܕܝܘܬܐ:

ܡܗܡܐ ܗ̱ܘܝܬ ܡܢ ܢܘܨܪܟܝ܆ ܘܐܚܕܬ ܒܫܬܩܐ ܘܫܠܝܘܬܐ:

ܐܠܘܠܐ ܕܡܢܟܝ ܐܨܡܚܘ܆ ܙܠܓ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ:

ܡܥܒܪ ܗ̱ܘܝܬ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܝ܆ ܒܚܝ̈ܐ ܕܒܥܪܝܪܘܬܐ:

ܐܠܘܠܐ ܕܐܢ̱ܬܝ ܗ̱ܝ ܐܡܐ܆ ܕܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ:

ܡܬܒܪ ܗ̱ܘܝܬ ܠܗܳܢܐ ܩܢܝܐ: ܘܫܦܟܶܬ ܒܐܪܥܐ ܠܰܕܝܘܬܐ:

ܐܠܘܠܐ ܕܦܪܘܩܝ ܡܠܠ܆ ܒܠܥܙܟܝ ܐܘ ܐܪܡܝܘܬܐ:

ܫܒܩ ܗ̱ܘܝܬ ܠܟܝ ܕܠܐ ܕܠܡܐ܆ ܘܢܩܦ ܗ̱ܘܝܬ ܠܚܢܦܝܘܬܐ:

ܘܗܳܢ ܟܢܫܐ ܕܠܟܝ ܡܬܒܝܬܐ܆ ܒܕܡܐ ܘܒܓܢܣܝܘܬܐ:

ܕܫܒܩ ܠܫܟܝܠ ܗܘܕܝܐ܆ ܘܐܬܓܪܦ ܒܚܫܟܐ ܕܛܥܝܘܬܐ:

ܕܟܦܪ ܒܫܡܟܝ ܢܨܝܚܐ܆ ܘܫܩܠ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܗܝܘܬܐ:

ܕܐܗܡܝܼ ܠܘܬ ܣܕ̈ܩܐ ܘܦܣܩ܆ ܐܣܪ̈ܐ ܕܚܕܝܘܬܐ:

ܐܬܒܩܳܝ ܐܡܐ ܒܓܘܫܡܗ܆ ܕܐܚܝܕܐ ܒܗ ܡܫܪܝܘܬܐ:

ܘܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܝܢ ܕܚܙܬܗ܆ ܦܪܝܣ ܥܡܛܢܐ ܕܣܡܝܘܬܐ:

ܡܠܘܢ ܗܘܢܗ ܘܚܘܫܒ̈ܘܗܝ܆ ܟܪܝܟܝܢ ܒܚܶܠܒܐ ܕܪܦܝܘܬܐ:

ܡܢܐ ܡܣܟܝܰܬܝ ܡܢ ܫܠܕ̈ܶܐ܆ ܕܥܡܐ ܫܦܠܐ ܡܝܘܬܐ:

ܕܠܝܬ ܒܗ ܐܠܐ ܚܘܒܠܐ܆ ܘܪܝܚܐ ܢܕܝܕܐ ܕܡܰܣܝܘܬܐ:

ܗܢܐ ܕܐܬܢܟ݂ܪܝ ܠܕܡܗ܆ ܘܓܒܐ ܐܘܪܚܐ ܕܫܳܛܝܘܬܐ:

ܘܛܒܐ ܠܚܐܦܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܘܐܥܬܩ ܒܚܝ̈ܐ ܕܕܘܝܘܬܐ:

ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܠܐܢܫ ܐܘܡܬܢܝܐ܆ ܡܢܝܕ ܠܗ ܪܝܫܗ ܒܟܪܝܘܬܐ:

ܘܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܐܡܬܝ ܘܐܝܟܢ܆ ܐܬܬܨܝܕ ܗܢܐ ܒܫܢܝܘܬܐ:

ܘܗܢܐ ܐܢ ܠܐ ܢܓܝܠ ܡܢܗ܆ ܚܶܠܐ ܕܣܟ݂ܠܘܼ ܘܕܘܝܘܬܐ:

ܘܐܢ ܠܐ ܢܪܘܐ ܡܢ ܢܒܥ̈ܐ܆ ܕܝܕ̈ܥܢ ܥܕܡܐ ܠܡܠܝܘܬܐ:

ܫܒܘܩܝ ܢܶܡܘܬ ܥܡ ܣܟ݂ܠܘܬܗ܆ ܘܢܗܦܘܟ ܠܘܬ ܠܰܝܬܳܝܘܬܐ:

ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܕܥܠܘܗܝ ܢܕܢܚ܆ ܫܡܫܐ ܕܗܕܐ ܐܝܬܘܬܐ:

ܒܚܝ̈ܝܟܝ ܝܳܡܐ ܐ̱ܢܐ ܐܡܐ܆ ܘܒܐܝܩܪܟܝ ܪܒ ܝܐܝܘܬܐ:

ܕܐܦܠܘܚ ܡܛܠ ܫܘܘܫܳܛܟܝ܆ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܘܠܐ ܒܡܳܝܘܬܐ:

ܥܕ ܐܚܙܐ ܢܝܫܟܝ ܐܬܬܪܝܡ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܥܝܘܬܐ:

ܘܗܟܢ ܐܥܒܪ ܬܚܝܬ ܟܢ̈ܦܝܟܝ܆ ܚܝ̈ܐ ܕܟ݂ܠ ܗܢܝܐܘܬܐ:

(ܐܰܪܥܳܐ ܕܣܳܒ̈ܰܝ)

ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܐܳܘ̃ ܐܰܪܥܳܐ ܕܣܳܒܰܝ̈܆

ܒܶܟ݂ܝ ܒܣܶܡ ܠܺܝ ܡܩܳܡܳܐ܆ ܘܰܫܦ݂ܰܪܘ ܝܽܘ̈ܒܳܒܰܝ:

ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܟܰܝ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܠܶܟ݂ܝ ܚܽܘ̈ܒܰܝ܆

ܘܶܐܩܥܶܐ ܒܩܳܠܝ ܪܳܡܳܐ܆ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܠܺܝ ܛܽܘܒܰܝ܀

ܟܡܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܳܐ܆ ܒܦ݂ܰܝܽܘܚ̈ܶܐ ܡܰܫܒܰܝ̈ܟܝ܆

ܘܰܠܪܶܟ݂ܢܳܐ ܦ݂ܨܺܝܚܳܐ܆ ܕܬܰܦ̈ܶܐ ܒܓ݂ܰܘ ܫܰܠܒܰܝ̈ܟܝ:

ܪܽܘܚܝ ܣܰܓ݁ܺܝ ܣܘܺܝܚܳܐ܆ ܠܡܺܐܢܰܩ ܡܶܢ ܚܰܠܒܰܝ̈ܟܝ܆

ܘܰܠܢܰܘܡܳܐ ܢܺܝܚܶܐ܆ ܬܚܶܬ݂ ܛܶܠܳܠ ܕܽܘܠܒܳܝ̈ܟܝ܀

ܣܳܡܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܳܐ܆ ܡܳܬ݂ܝ ܚܽܘܒܶܟ݂ܝ ܢܺܝܫܳܐ܆

ܘܰܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ:

ܕܶܐܚܪܽܘܒ ܠܟ݂ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ܆ ܕܗܳܡܶܣ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ܆

ܕܰܢܕܰܠܰܚ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܕܥܰܦ݂ܪܶܟ݂ܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ܀

(ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܕܬܐ ܠܡܠܦܢܐ ܘܫܡܫܐ ܐܘܓܝܢ ܡܢܘܦܪ  ܒܪܨܘܡܐ) 1991 ܒܝܪܘܬ – ܠܒܢܢ

zowaa.org

menu_en